Equilibrium 03 – Flakón Srdce

Equilibrium 3

Equilibrium 3 – Flakón srdce

 
  • Číslo lahvičky: 03
  • Horní barva: Modrá
  • Dolní barva: Zelená
  • Výsledná barva: Tyrkysová
  • Čakra:Čtvrtá (srdeční) čakra
  • Tarotová karta: 3 – Císařovna
  • Pomander: Smaragdový
Srdeční problémy, celková emocionální stránka bytí.

Pozitivní charakteristika osobnosti

Ukazuje na duši, která má intuitivní vědění a možná se zrodila proto, aby současné době přinesla dary Atlantidy. Nejprve je však zapotřebí pročistit do hloubky staré emoce a energie, aby se mohly dávno zapomenuté dary zpřístupnit lidem. Tento člověk musí nalézt prostor a mír na všech rovinách své bytosti, aby dokázal být skutečně sám sebou a mohl pomáhat druhým nalézat vlastní směr. Disponuje intuitivním věděním. Má schopnosti být umělcem, učitelem, terapeutem. Dokáže se spirituálně probudit prostřednictvím umělecké, tělesné, zvláště ale ekologické činnosti. Pravda je pro tohoto člověka velmi důležitá. Má talent dosahovat úspěchu. Sklízí úrodu z mnoha dřívějších inkarnací.

Ke zpracování

V extrémní míře se snaží naplnit očekávání jiných lidí. Vysílá dvojznačná poselství. Neví, co cítí. Činí jí obtíže, aby si nalezla nebo vytvořila místo, kde by se mohla rozvíjet.

Spirituální rovina

Přispívá k duchovnímu pokroku a k poznání, na čem se takový pokrok zakládá. Vytváří prostor, ve kterém se může projevit esence duše.

Mentální rovina

Zpřístupňuje představivost a kreativitu. Pomáhá při depresích, zvláště exogenních (tzn. Při takových, jež jsou zapříčiněny vnějšími podmínkami nebo zážitky).

Emocionální rovina

Odstraňuje obtíže v celém emocionálním poli, včetně těžkostí s vyjádřením pocitů.

Tělesná rovina

Zmírňuje bolesti břicha, astma, chronickou bronchitidu, anginu pectoris a všechny další choroby srdce, vyrážku na hrudníku, otoky vaziva.

Místa vhodná pro aplikaci

Na celém hrudníku v širokém pásu od hrudní kosti až po okraj žeber.

Zvláštnosti

Patří k „čakrové sadě“, v tomto případě se váže k srdeční čakře. Pomáhá při reinkarnční terapii navázat kontakt s inkarnaceni z Atlantidy. Tento flakón zvlášť efektivně léčí nejrůznější nemoci zvířat. Pomáhá také lidem, kteří se profesionálně nebo soukromě zabývají zvířaty, aby dokázali využít svůj léčitelský potenciál v jejich prospěch. Pro lidi, u nichž se tento flakón nachází v první, třetí nebo čtvrté pozici, by měli jako duchovní disciplínu praktikovat karma-jógu.

Poznámka

Je součástí základní čakrové sady

Afirmace

Vyjadřuji lásku a pravdu.

 

Konzultace a terapie Aura-Soma
Chcete získat více informací o terapii Aura-Soma? Máte zájem o osobní konzultaci? Aura-Soma je celostní terapie, která pomáhá zharmonizovat nerovnováhy. Napište mi na: dagmarsv@seznam.cz . Těším se na Vaši návštěvu. Dagmar Švihlová