Equilibrium 04 – Sluneční flakón

Equilibrium 4

 
  • Číslo lahvičky: 04
  • Horní barva: Žlutá
  • Dolní barva: Žlutá
  • Výsledná barva: Zlato Žlutá
  • Čakra:Třetí (solární) čakra
  • Tarotová karta:4 – Císař
  • Pomander: Žlutý
Otevírá brány k vnitřnímu vědění a vnitřní moudrosti „Poznej sám sebe“. Vynáší věci na „světlo denní“, aby byly vidět a mohly se řešit.

Pozitivní charakteristika osobnosti

Má autoritu a velký talent pro řízení a organizaci a dokáže tento talent spojovat s moudrostí. Má přístup k vědění z minulých dob a dovede toto vědění užívat. Je schopen přetvářet vize v realitu. Všímá si také zábavnějších stránek života. Tento člověk si je vědom toho, že je cennější něco vědět než vlastnit.

Ke zpracování

Vnitřně zažívá hluboký strach a bezútěšnost. Osobnost emocionálně nevyzrálá. Tíhne k utopickým představám. Chová se velmi autoritativně a přitom nezrale.

Spirituální rovina

Převádí spirituální myšlenky do konkrétní podoby. Navazuje kontakt s intuicí a vnitřním vedením. Je nositelem „solárního vědomí“. Zvyšuje schopnost vnímání.

Mentální rovina

Pomáhá při fóbiích, jejichž příčiny leží v mentální sféře člověka.

Emocionální rovina

Přináší důvěru, jistotu a radost. Vynikající při nervových depresích a při depresích způsobených strachem.

Tělesná rovina

Přináší zlepšení u chorob nervového systému a páteře, hiatové hernii, chronického revmatizmu, u artritidy a chronického nechutenství, při pocitech odporu, nadýmání, zácpě, diabetu a potížích v klimaktériu.

Místa vhodná pro aplikaci

Ve výši plexu solaris v pásu kolem celého těla.

Zvláštnosti

Patří k „čakrové sadě“. Vazba na čakru plexu solaris. V reinkarnační terapii může pomoci navázat kontakt s inkarnacemi ze starověkého Egypta.

Poznámka

Je součástí základní čakrové sady

Afirmace

Jsem v bezpečí. Vím, že nic nevím.