Zážitky a pocity z prenatálního období se nám z vědomí vytratily. Přesto dál vězí hluboko zakořeněné v našich buňkách, v našem podvědomí. Ovlivňují, nakolik dobře se cítíme ve vlastní kůži, jak se chováme v mezilidských vztazích a nakolik jsme náchylní k psychickým problémům.

Vzorec nepřijetí – odmítnutí

Okamžik kdy matka zjistí, že je v jiném stavu, má samozřejmě zásadní význam, protože se rozhoduje zda dítě chce, či nechce. Od začátku se jedná o vytoužené těhotenství nebo naopak.

Nebo matka může propadnout velikému strachu, protože již jedno dítě v počátku těhotenství ztratila, nebo se v rodině přihodilo, že matka své dítě nedonosila. Tyto obavy matku zatížily a přenesly se i na její nenarozené dítě.

Embryo toto vše vnímá, matčiny strachy a obavy se jej dotýkají a ve shodě s těmito okolnostmi se necítí vítané a akceptované. Matčinu paniku vnímá naprosto stejně.

S tím je spojený vzorec nepřijetí, odmítnutí.

Jak se vzorce projevují v běžném životě

V pozdějším životě se tento vzorec projeví jako pocit, že člověk není svými blízkými přijímán. A tento pocit jej doprovází v nejrůznějších skupinách, mezi pracovními kolegy či mezi přáteli. A také se mu stává, že partneři ho odmítají. Stálým opakováním těchto situací se vyvíjejí vzorce a zvyk, že jeho okolí ho odmítá a je neustále v roli černé ovce, bude tuto skutečnost sám stále opakovat.

Naproti tomu z člověka, který byl přijat již prenatálním období, bude tato zkutečnost projevena i později během života. Bude umět přijmout a milovat ostatní i sebe sama, a to se mu od jeho bližních bude vracet.

Všechny výkyvy v prenatálním období mají vliv na nenarozené dítě. V energetickém těle dítěte tyto výkyvy zachovávají svůj prenatální otisk – vzorec.

Vzorec je něco jako program, který vznikl v minulosti uložením odpovídajících zkušeností a který se následně zablokoval. Podvědomí si tento vzorec uchovává. Vše je automaticky uloženo a stále se přehrává stále dokola.

Přeměňte negativní vzorce Metamorfní technikou

Takové vzorce a programy se objevují ve všech oblastech života. Tyto programy je možné přeměnit Metamorfní technikou. Tato metoda je neinvazivní, při které se pracuje s buněčnou pamětí jemnými doteky na prenatálních liniích, které se nachází na chodidlech, rukách a hlavě.

Jestliže Vás toto oslovilo, cítíte a chcete ve svém životě změnu. S touto technikou se můžete seznámit a pocítit hluboké uvolnění na vlastní kůži.

Kde: Regenerační centrum Sirrah Natura, telefon 737 784 498