Metamorfní technika

Metamorfoza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu, kým můžeme být a kým ve svém potenciálu už jsme (Gaston Saint-Pirre).

Metamorfní technika je neinvazivní technika, která pomáhá odstraňovat emocionální bloky a vzorce vzniklé v prenatálním období, které se mohou v našem životě projevovat jako fyzické onemocnění, emocionální nerovnováha nebo jiné disharmonie.

Technika podporuje samolečivé síly těla a jeho schopnost se vrátit zpět ke své přirozené rovnováze.

Jak probíhá metamorfní technika

Sezení trvá hodinu při, kterém se jemně bez jakékoliv manipulace zpracovávají a dávají do pohybu ty témata, která se mají v danou chvíli zpracovat.

Při sezení se pracuje na nohách, rukách a hlavě. Při sezení se zohledňují potřeby člověka, který na sezení přijde.

Pro koho je metamorfní technika vhodná?

Techniku je možné provádět u dětí, dospělých, starších osob. U fyzicky i mentálně postižených dětí i dospělých.