Probuzená paměť našeho těla

Probuzená paměť našeho těla

Zážitky a pocity z prenatálního období se nám z vědomí vytratily. Přesto dál vězí hluboko zakořeněné v našich buňkách, v našem podvědomí. Ovlivňují, nakolik dobře se cítíme ve vlastní kůži, jak se chováme v mezilidských vztazích a nakolik jsme náchylní k psychickým...
Probuzená paměť našeho těla

Metamorfní technika

Metamorfní technika Metamorfoza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu, kým můžeme být a kým ve svém potenciálu už jsme (Gaston Saint-Pirre). Metamorfní technika je neinvazivní technika, která pomáhá odstraňovat emocionální bloky a vzorce vzniklé v prenatálním období,...