Esenciální oleje doTERRA je možné používat při specifických poruchách učení.

Dyslexie

 Dyslexie je vývojová porucha čtení, bud´vrozená nebo získaná poškozením mozku.

Slovo dyslexie je odvozeno z řeckého „lexi“, což znamená slovní vyjadřování, řeč, jazyk, a předpony „dys“, která naznačuje, že něco je nedokonalé, porušené.

 Příčiny dyslexie

Problém pravděpodobně spočívá v nedostatečné souhře a spolupráci obou mozkových hemisfér.

K tomu, aby dítě úspěšně zvládalo čtení, je třeba spolupráce obou hemisfér.

Poruchy čtení mohou být různého stupně, lehké, těžší a velmi těžké.

Zmínky se objevují od poloviny 19. století, tehdy je označována jako slovní slepota. Rozhodující význam pro výzkum, diagnostiku i nápravu specifických poruch čtení měl však až americký dětský psychiatr Samuel Torrey Orton.

První příznaky dyslexie mohou být různé:

 • dítě začíná pozdě mluvit
 • obtížně se vyjadřuje
 • má malou slovní zásobu
 • nedokáže vytleskat slovo po slabikách.

Vždy tyto příznaky nemusí být dyslexie, v některých případech může jít o vývojové opoždění, které se srovná za pár měsíců.

O dyslexii by se mělo začít mluvit tehdy, jestliže má dítě problém rozeznat písmena nebo zná abecedu, ale nedokáže písmena poskládat do slabik a slov. Později může mít potíže se čtením, nerozezná množství nebo vidí čísla zrcadlově např. 42 místo 24.

 Porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt.

Mezi specifické poruchy učení řadíme také dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii a dyspraxii.

 Nejčastější chyby při poruchách

 •  vypouštění písmen
 •  přidávání písmen
 •  absolutně nečitelná slova či písmena
 •  zaměňování písmen
 •  zaměňování akustiky podobných písmen
 •  zrcadlově nebo obrácené psaní písmen
 •  zaměňování slov za slova úplně jiná
 •  nesprávné psaní čísel

 Jak si pomoci?

Metod a přístupů k této problematice je velmi mnoho. Rozdělování učiva, idividuální přístup k dítěti, Polaritní cvičení, které pomáhá, aby mozkové hemisféry spolupracovaly.

Další možností a podpora jsou esenciální oleje terapeutické kvality doTERRA.

Jsou to oleje Wild Orange a Lemon

 WILD ORANGE (PLANÝ POMERANČ)

WildOrange_15ml

WildOrange

za studena lisovaný olej ze slupek planých pomerančů.

Pomerančový olej obsahuje až 95% monoterpenů, které mají stimulující, ale i zklidňující účinek na duši i na tělo.

Psychické působení:

 •  působí na pravou mozkovou hemisféru
 • rozvíjí tvořivost a fantazii
 • spontaneitu
 • pomáhá při práci s vnitřním dítětem
 • rozvíjí pocity hojnosti a optimismu
 • otevírá v nás naději
 • přináší radost a pozitivitu
 • zmírňuje napětí
 • zbavuje obcesí
 • sebeodsuzování a strachů

Je užitečný pro lidi, kteří mají tendenci se přepínat a usilovat o dokonalost a chyby a netolerance jim způsobují velké zklamání.

  LEMON (CITRON)

Lemon - citron

Lemon – citron

Tomuto oleji se někdy přezdívá tekuté zlato. Jeho užití je všestranné. Vyrábí se lisováním za studena, aby se uchovaly všechny delikátní složky. Je antiseptický a může zlepšovat krevní oběh.

Citron (citrusy obecně) rozpouští ropné látky v těle a tím čistí buněčné receptory

 Psychické působení:

 •  aktivuje levou mozkovou hemisféru
 •  podporuje jasné myšlení, koncentraci
 •  obnovuje mentální flexibilitu
 •  přináší jasné nasměrování
 •  uvědomění si vlastního já
 • pomáhá při problémech s učením
 •  přináší přirozenou hravost a radost
 •  pomáhá zbavit depresí a naplno a s radostí prožívat přítomný okamžik
 •  zbavuje sebekritického hodnocení ve smyslu ,,Jsem hloupý“ nebo ,,Já nejsem studijní typ“
 •  tiší strach a nejistotu
 •  obnovuje sebedůvěru
 •  inspiruje přirozenou hravost a chuť do života