Rozdělení těla podle barev

Toto rozdělení pochází ze Starověké Indie. Podle hinduistických tradic má každé lidské tělo sedm center, takzvaných “čaker“, které korespondují s barvami duhy. Každému centru odpovídá část těla i orgány. Výraz čakra pochází ze sánkrstu, staroindického jazyka učenců a znamená “kolo“ nebo „vír“ (PFAFF,2006)

 Stručný přehled čaker

  • Kořenová – červená
  • Sakrální – oranžová
  • Solar plexu – žlutá
  • Srdeční – zelená, růžová
  • Krční – modrá
  • Čelní – královská modř
  • Lebeční – Fialová

Červená

Vlastní vlnovou frekvenci od 390 do 450 kmitů za sekundu a vlnovou délku 660 nanometrů, která tím znamená nejdelší vlnovou délku všech barev spektra (PFAFF,2006).

Je symbolem chuti do života, je aktivující, tep se zrychluje. Vyjadřuje silnou vůli, ukazuje odvahu k boji a výdrž. Příliš mnoho červené může signalizovat agresi, touhu po moci a uznání.

Červeň je barvou signální a znamená také “Pozor, stát“ (PFAFF,2006). Jinými slovy je to barva krve.

Hasičům je určena právě červená barva, která je barvou ohně, nebezpečí, rychlé likvidace. Nebezpečí, hyperaktivizace.

 Růžová

Růžová obsahuje jemnější kvality červené a je označována jako barva srdce (HULKE,1990).

Říká se, že růžová je skvělý prostředek proti strachu( PFAFF, 2006). Symbolizuje jemnost, něžnost. Probouzí potřebu citu a je prostředkem proti agresi. Zobrazuje touhu po ohleduplném a láskyplném zacházení. Ženskost se pojí k růžové. Tato barva pojednává o blízkých vztazích. Testy prokázaly spojitost mezi oblibou pro růžovou a stupňující se žádostí po sladkostech (HULKE, 1990)

 Oranžová

Oranžová má 460- 500 kmitů za sekundu a cca 620 nanometrů vlnovou délku (PFAF,2006). Jedná se o směs červené a žluté.

Symbolizuje radost, optimismus, pomáhá proti depresím, pesimizmu, letargii. Oranžová zastupuje šokové stavy (PFAFF, 2006). Zvyšuje ctižádostivost, chuť k aktivitám, chuť do života, otevřenost k bližnímu. Oranžová v sobě také skrývá různé druhy závislostí, což značí jistý druh útěku, který je důkazem nedostatku sebedůvěry nebo nedostatku radosti ze života.

 Žlutá

Žlutá barva patří ke 3 důležitým základním barvám spektra. Má frekvenci vlnění od 520 do 530kmitů za sekundu a vlnovou délku 590 nanometrů ( PFAFF, 2006 ).

Je spojována se slunečním světlem. Působí povzbudivě, zahřívá, rozveseluje. Je to barva spokojenosti, kreativity a představivosti. Člověk, který má oblíbenou žlutou hledá stále něco nového. Žlutá také může poukazovat na různé komunikativní potíže a strach. Také chybí radost. Může znamenat perfekcionistické tendence, strach, že se něco vymkne kontrole.

 Zelená

Zelená má frekvenci vlnění od 540 do 640kmitů za sekundu a vlnovou délku 565 nanometrů (PFAFF, 2006).

Je to barva přírody a jara. Symbolizuje růst, nový začátek. Uklidňuje nervy, posiluje smysly, navozuje pocit klidu. Signalizuje regeneraci. Podporuje koncentraci. Pomáhá Při fobiích. Je to barva cyklu života. Pomáhá při procházení změn, přijímání změn, při pocitu stísněnosti.

 Modrá

Modrá má frekvenci kmitů od cca 650 za sekundu a vlnovou délku 470nanometrů ( PFAFF, 2006).

Představuje klid a mír, důvěru s sebe. Modrá představuje komunikaci na všech úrovních.

Může naznačovat melancholickou depresivní náladu. Působí chladivě, uklidňuje. Je přiřazena mužskému aspektu. Mnoho modré může ukazovat na zklamanou důvěru. Člověk se straní ostatním. Odděluje se a má touhu uniknout. Problémy skoncovat se starými věcmi. Pasivita.

 Královská modrá ( idigo )

Modrá a královská modrá jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. Většina charakteristických rysů modré barvy se v královské modré projeví ještě mnohem intenzivněji, jako větší extrémy, je zde prostor pro silnou depresi, malomyslnost a extrémní osamělost, ale také pro hlubší koncentraci a jasnost. V královské modři bývá extrémní osamělost, ale také hlubší koncentraci a jasnost.

V královské modři bývá extrémní problém s autoritou, ale také možnost obrovského tvůrčího rozmachu v oblasti vztahů ( MERIVALE,1999 )

 Fialová

Vlastní frekvenci od 730 do 770 kmitů za sekundu a vlnová délka cca 400nanometrů.

Fialová barva spojuje dva protiklady: červenou a modrou, tzn., že se ve fialové spojují kompletní vlastnosti červené a modré  ( PFAFF, 2006). Symbolizuje změnu. Může znamenat oběť, obětování. Barva vznešenosti. Barva králů, kněží. Ukazuje na veliké utrpení, bolest, hluboký žal a smutek, který je spojen s umíráním a smrtí. Naznačuje konec a začátek. Bolestná ztráta způsobená úmrtím nebo rozvodem. V tomto období se člověk cítí opuštění.