Deprese je psychické onemocnění, které lze úspěšně léčit. Představme si tuto nemoc, její příznaky a symptomy.

Projděme si jednotlivé terapie, které pomáhají při léčbě depresí.

Příznaky onemocnění narušují schopnost vykonávat běžné činnosti a mít radost ze života. Deprese se projevuje různým způsobem a příznaky se v průběhu onemocnění mění. Deprese bývá vyvolána stresovou životní událostí, těžkým traumatem nebo bez zjevné příčiny.

Mezi hlavní příznaky patří smutek, pocit beznaděje, plačtivost, snížené sebevědomí, neschopnost radovat se. Typické je neustálé omílání určitých myšlenek a přemítání o možnostech bez výsledku. Je postižena vůle nemocného.

Někdy je obtížné spolehlivě rozpoznat depresi. Varujícími symptomy mohou být:

 • Nedostatek radosti ze života
 • Pokles nálady
 • Myšlenky na sebevraždu
 • Ztráta nadšení a elánu
 • Ztráta chuti na sex
 • Nechutenství
 • Nespavost
 • Stavy nevysvětlitelného strachu
 • Ztráta pocitu vlastní ceny
 • Sklon vidět vinu vždy pouze u sebe

Skrytá deprese

Dříve se užívalo výrazu“zakuklená deprese“

Deprese se dokáže velmi dobře skrývat v mnoha symptomech např. Bolest zad, hlavy, závrati, ale také nevolnosti.

Jak pracuje mozek při depresi.

U lidí s depresí je nadměrně drážděna část mozku „ amygdala“ , tato část je zdrojem našich obav, ale také zodpovídá za vztek a odpor na úrovni mozku. Další část mozku „hipokampus“ (emocionální mozek) je u depresivních lidí je zmenšen. Dále jsou v nerovnováze mozkové hemisféry. Optimisté mají spíše aktivní levou mozkovou hemisféru, zatímco depresivních lidí převažuje pravá mozková hemisféra a čelní( frontální lalok)

Čakry při depresi

Čakry jsou energetická centra, které zabezpečují fyzickou, mentální a emocionální pohodu.

Jestliže člověk trpí depresí, je narušena kořenová, první čakra. U první čakry se jedná o téma přežití, základ člověka. U depresivních lidí to vypadá, jako by se jim životní základ vyvrátil z kořenů. Příznaky jako je beznaděj, únava, pocit, že už nemohu dál, to vše vyplývá z odpojení od základní energie. S dostatkem energie, lze zvládnout všechno; naproti člověk bez energie nezvládá nic. Základní čakra je zablokovaná.

Léčba deprese

Používají se psychofarmaka antidepresiva,psychoterapie

Další vhodné terapie:

 • Aura- Soma
 • Čakrová masáž – Aura Soma
 • Léčba světlem – Světelné pero Aura – Soma
 • doTERRA oleje

Aura – Soma

S produkty Aura – Soma lze posílit, vyrovnat systém čaker, nervovou soustavu a obnovit vlastní energii. Ke každému klientovy se přistupuje individuálně.

Čakrová masáž

Při masáži těla dochází k uvolnění hormonů, endorfinů, které zprostředkovávají pocit pohody a rovnováhy našeho těla.

Při této masáži se používají barevné lahvičky, substance, krystaly a zvuk.

Zvuk vyvolává pocit rovnováhy a vycentrování.

Léčba barevným světlem

Světelené pero - Beamer Light Pen

Světelené pero – Beamer Light Pen

Léčba světlem se používala již ve starověku. Starověké kultury pěstovaly sluneční kult a věřilo se v nadpozemskou léčivou sílu slunce.

Hipokrates lékař starověku, byl o léčivé síle slunce přesvědčen a doporučoval jako léčivý prostředek. Byl objeven léčivý účinek barevných paprsků a bylo ho používáno. Používání barev byla nejstarší léčebná forma, ke které se vracíme. Znalost léčivé moci barev byla tajná věda.

V dnešní době při léčbě barevným světlem je používáno světelné pero AURA – SOMA.

Světelné pero je nástroj, který pomáhá cíleně zaměřovat barevné světlo.

Tímto nástrojem lze zharmonizovat systém čaker, meridiany a akupunkturní body.

DoTERRA oleje

Velmi oblíbenou směsí olejů při depresi je Elevation ( radostná směs).

V této směsi jsou obsaženy tyto oleje levandule, mandarinka, citron, meduňka, ylang ylang a další. Tato směs zklidňuje, uvolňuje napětí, dodává energii.

Další vhodnou směsí je Balance ( uzemňující směs).

Jak už název napovídá tato směs uzemňuje, pomáhá mimo jiné při bolestech v zádech, zmatenosti , strachu a kolísání nálad.

Užívání a aplikace olejů je individuální. Lze používat směs i jednotlivé oleje. Těmito esenciálními oleji terapeutické kvality lze podpořit další terapie.